PŘEDNÁŠKY

Přednášky

Zaposlouchej se

A dozvi se něco zajímavého!

Přednášky jsou skvělá příležitost dozvědět se něco zajímavého, nového a trochu si procvičit schopnost poslouchat a zpracovávat informace. Přednášející na sjezdu vědí, že ne všichni studujeme druhý doktorát a že jsou mezi námi i účastníci z řad mladších mládežníků, proto se nemusíte bát, že byste nerozuměli ani slovo!
Pro rozbalení více informací (anotací přednášek a medailonků přednášejících) je nutné kliknout na šipečku vpravo od nápisu.

Alexandr Flek
Malá lekce angličtiny pro trochu lepší sebepéči

Zemité svědectví o více či méně úspěšných pokusech Saši Fleka změnit svět. Jak hořet a vyhořet snadno a rychle. Anebo taky ne. Několik anglických frází (nebojte se, překlad zajištěn) představí jeho peripetie, krize i občasné katarze. Nabídka pohledu na vlastní úsilí a usilování v zrcadle zkušenosti nenapravitelného nadšence v rekonvalescenci. 

Překladatel, nakladatel a „vykladatel“ Bible. Snílek, komunikátor a průkopník. Bývalý ateista a bývalý pastor, dnes biblista, nakladatel a kazatel na volné noze. Patnáct let vedl překladatelský tým Bible21, který se stal českým bestsellerem (přes 180.000 prodaných výtisků). Podílel se na zakládání experimentálních křesťanských komunit mimo církevní prostředí (naposledy Nekostel), několika neziskových organizací, festivalu Meziprostor a studentské hospody Zázemí. Nedávno vzbudil rozruch knihou Parabible — odvážným převyprávěním evangelijních textů do současných českých kulis. V současnosti pracuje na komentovaném vydání Studijní Bible21 a vede nakladatelství Biblion. 

Saša Uhlová
Hranice práce (film s besedou)

Pracovní podmínky v nejhůře placených zaměstnáních v Čechách během půl roku zkoumala publicistka Saša Uhlová. Strávila několik týdnů v nemocniční prádelně, v drůbežárně, za pokladnou nebo v třídírně odpadu. Její zkušenost se stala podkladem prožité a velmi osobní zprávy o neviditelných zaměstnancích pracujících v otřesných podmínkách. Uhlová ke svému projektu napsala sérii reportáží, které vyšly na webu Alarm. Apolena Rychlíková je upravila do dokumentárního filmu složeného ze scén natočených u Uhlové doma a z videozáznamů pořízených během její práce. Uhlová doprovází obraz čteným komentářem. (Česká televize) 

Redaktorka a reportérka deníku Alarm, vystudovala romistiku na Filozofické fakultě UK. Nechala se postupně najmout postupně do 5 různých zaměstnání. Byla v nemocniční prádelně, drůbežárně, za pokladnou v obchodním řetězci, v továrně na výrobu holících strojků a v třídírně odpadů. Každý den zapisovala, co zažila ne vždy na to ale zbyla energie.  Tento projekt byl podpořený Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky, kde mapovala pracovní podmínky nekvalifikovaných a nízkopříjmových skupin obyvatel v českých firmách.  

Tomáš Feifer
Existenciální hagioterapie

Hagioterapie je forma skupinové existenciální psychoterapie, která se široce otevírá tématizaci spirituality a transcendentna a která pracuje s předpokladem, že příběhy Bible a příběhy našich životů se vzájemně se interpretují, osvětlují a jsou ve vzájemném hermeneutickém kruhu.

Existenciální hagioterapie je provozována již více než 28 let v Psychiatrické nemocnici Bohnice jako léčebná terapie především závislých a neurotických pacientů a zároveň se osvědčila jako sebezkušenostní a sebepoznávací metoda nejširšího záběru.

Program může být emočně náročný a je určen spíše pro vyspělejší účastníky. Prvních cca 40 minut přednáška bez omezení, posléze možnost vyzkoušet terapii v menších skupinkách. Lze přijít pouze na první část programu.

Adélka a Edvard Rejtharovi
Co nechcete zažít na roadtripu

Jací jste uvnitř, jak zareagujete v krizi? Říká se, že vzájemně se nejlépe poznáte při cestování.

Spali jsme na špatném místě. Melouny na korbě co pozornost místních zemědělců, želvy u Skadarského jezera a lesní požár nad vesnicí. Mysleli jsme si, že máme ten den dost. Jenže pak jsme z dálnice sjeli, kam jsme neměli.

Do Albánie jsme se jeli zbavit předsudků, a místo toho přivezli historku, která zdusila hovor nejeden večer. Ano, je to krásná země, lidé pohostinní, je naprosto bezpečná, také jsme to slyšeli, ale my se tam už nechystáme. Co že se nám stalo? Přijďte si poslechnout.

Interní auditorka a kyberbezpečák, evangelička a katolík, introvertka a šílenec. Táboroví vedoucí strašnické nedělky Adélka s E2rdem se potkali v Bělči na mostku, zůstali spolu devět let a ne zas tak dlouho po vyprávěných událostech se vzali. Na roadtripech spolu objeli Evropu od Barcelony po Vilnius a od Norska... po Albánii.

Ondřej Macek
Ježíš jako terapeut

Uspěl by Ježíš jako psycholog? Jak se můžeme inspirovat Ježíšovým jednáním s příbuznými, přáteli i odpůrci, s nemocnými i zdravými, s Židy i cizinci? Jak s tím souvisí slepice? Měl Ježíš nějakou terapeutickou metodu? Jak se staral o svůj tým? Tři kroky k úspěšnému manželství ad. 

Ondřej Macek (1980) vyrostl v Praze a v západních Čechách. Po gymnáziu studoval teologii a chvíli také historii v Praze, ve Vídni a v Lipsku. V roce 2003 se oženil s Alžbětou Hudcovou a spolu mají Amose, Eliáše, Jael a Jeremiáše. Vikariát absolvoval v Praze ve Strašnicích. V letech 2009 až 2021 byl farářem v Nosislavi. Angažoval se v Diakonii ČCE, je v radě ŠPO Filipka a vypomáhá s výukou praktické teologie na ETF UK. Přeložil, napsal a vydal pár knih. Má terapeutický výcvik v PCA a spolu s dětmi šest slepic. Kdyby měl dost peněz, tak by sbíral obrázky. Latentní slabost pro víno, neskrytá pro jídlo. Jako statutární zástupce musí podepisovat spoustu papírů, lézt na lešení (strach z výšek) a dávat hodně razítek, raději si však povídá s lidmi (o životě i Bibli).

Pavel Dočekal
Marty – evangelické ženské dobročinné spolky

Přednáška se zaměřuje na evangelické ženské spolky, které fungovaly mezi lety 1889 a 1948. Tyto spolky byly na svou dobu velmi pokrokové a svou činností se podobaly spolkům mládeže. Ženy díky spolkům měly lepší přístup ke vzdělávání a kultuře. Zejména v době krizí byly tyto spolky prospěšné celému regionu. Přispívaly také k dobrému chodu sborů a dobrému jménu církve. Protože se nacházíme v Čáslavi, kde působil nejznámější ženský spolek založený manžely Kozákovými. Spolek vydal dvě knihy a vybudoval sirotčinec v době první světové války. Podobné spolky byly ale i v jiných sborech a dokonce i v krajanských sborech v zahraničí. 

Bc. Pavel Dočekal, narozen 30. 7. 1990 v Čáslavi 

Člen sboru ČCE v Čáslavi a historické společnosti pro aktualizaci odkazu české reformace VERITAS, který vystudoval obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví na Univerzitě Hradec Králové. Evangelické historii zejména v oblasti Čáslavska se věnuje dlouhodobě. Dále jej můžete znát z divadelních představení čáslavské mládeže.