DUCHOVNÍ PROGRAM

Duchovní program

Kultura povznáší

A je třeba ji pěstovat

Co by to bylo za sjezd evangelické mládeže bez duchovních programů? Tady najdete jejich přehled. Pro rozbalení více informací je nutné kliknout na šipečku vpravo od nápisu. Duchovní prožitky a vjemy lze však načerpat i při jiných programech! Například přednáškách, workshopech, ale i při sportování nebo u rozhovorů v PUBu, Čajovně či Pražské kavárně. 

Bohoslužby

V neděli dopoledne proběhnou bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně v kostele ČCE. Při těchto bohoslužbách se sejdou všichni přítomní mládežníci, organizátoři, přednášející, místní evangelický sbor a společně oslaví neděli. Bohoslužby povedou Ondřej Zikmund a Dráža Dušková Havlíčková za pomoci dobrovolníků. Hudební doprovod zajistí mládežnické uskupení, které během soboty sestaví Vojtěch Esterle. Zapoj se také!

Bohoslužby budou přenášené online, více informací na webu e-cirkev.cz.

Pobožnosti

Krátká společná ztišení ve formě pobožností nás budou provázet celým sjezdem. Možnost nechat se oslovit slovem a písní a ztišit se ve společné modlitbě.

Úvodní páteční pobožnost povede Jeník Lavický, farář v Klášteře nad Dědinou a člen Celocírkevního odboru mládež. Sobotní ranní se ujme Pavel Jun, farář v Pečkách, bývalý celocírkevní farář pro mládež. Večer pak bude pobožnost speciální, ponese se totiž v režii ČFDS (Čáslavské filmově-divadelní skupiny), která si připravila krátký film doplněný divadlem.

Zpěvy z Taizé

Všichni, kdo chtějí zakončit den společným rozjímáním, písněmi a modlitbami z Taizé, jsou vítáni v evangelickém kostele. Tyto modlitby se vyznačují, tak jako celá komunita prostotou, otevřeností a jsou výbornou příležitostí k rozjímání.

Francouzská vesnička Taizé je domovem mezinárodní ekumenické komunity, kterou založil v roce 1940 bratr Roger. Bratři se zavazují na celý život, že budou spolu sdílet materiální i duchovní společenství, život v celibátu a velké prostotě. Dnes tvoří komunitu více než sto bratří různých vyznání – z více než pětadvaceti různých národů. Srdcem každého dne v Taizé jsou tři společné modlitby.

Duchovní lavička

Vynořilo se vám během sjezdu nějaké téma, které byste rádi probrali s farářem? Nebo máte něco na srdci už dlouho? Stojíte o duchovní rozhovor nebo zpověď? Potřebujete si o něčem individuálně promluvit? Pokud jste na některou z otázek odpověděli ano, možná bude právě pro vás duchovní lavička. K dispozici pro vás po celou dobu budou Marta Židková (školní kaplanka Evangelické akademie v Brně) a Jonatana Hudec (farář v Praze - Smíchov). 

Marta Židková: 604533157
Jonatan Hudec: 739244643

Prostor ticha

Chceš si na sjezdu oddechnout od veškerého programu a ruchu okolo? Během celé soboty bude k dispozici prostor (farní bašta), kde se budeš moct nerušeně ztišit, meditovat a modlit se.